Konzorcijum

Duale Hochschule Baden-Württemberg
Državni univerzitet Baden-Wuerttemberg Cooperative je mlad njemački univerzitet koji integriše akademske studije i radno iskustvo. Trenutno ima oko 30000 studenata i svaki od njih je član jedne kooperativne kompanije ili organizacije, povezane sa jednom od osam glavnih lokacija univerziteta. Istraživanje na DHBV ima za cilj da poboljša konkurentnost tih partnerskih preduzeća i organizacija.

Kontakt: Sabine Moebs (koordinator za nauku)
Više informacija: http://www.dhbw-heidenheim.de/MOEBS

Dublin City University
RINCE Institut na Univerzitetu u Dablinu je irski nacionalni istraživački institut usmjeren na inovacije u inženjerskoj tehnologiji sa sjedištem na Fakultetu za mašinstvo i računarstvo na Univerzitetu u dablinu. Rince istraživači su takođe povezani i sa Fakultetom za elektrotehniku i računarstvo. Rince Institut je nacionalni centar za izvrsnost usmjeren na inovacije u inženjerskoj tehnologiji i nalazi se u okviru Fakulteta za mašinstvo i računarstvo na Univerzitetu uDublinu.

Kontakt: Dónal Fitzpatrick (administrativni koordinator)
T: (+353) 1 700 8929

 

accelopment AG
accelopment je agencija za upravljanje projektima Evropske Unije sa dugogodišnjim iskustvom u širenju i primjeni rezultata projekata u industrijskim sistemima..
Agencija je specijalizovana za EU Framework programe (FP7, H2020) a naričito za projekte prirodnih nauka i informacionih i komunikacionih tehnologija (ICT).

Kontakt: Jeanette Müller (upravljanje projektima)

Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der Angewandten Forschung e. V
Fraunhofer FOKUS sprovodi istraživanje o inteligentnim mrežnim rešenjima za aplikacije kao što su scenarija Smart gradova, kako bi se razumnije koristili resursi kao što su struja i voda, inteligentno kontrolisao saobraćaj i uspješno izbjegli katastrofe. Inteligentne mreže olakšavaju korišćenje digitalnih javnih servisa i Otvorene Uprave, vodeći računa da kritična infrastruktura, kao što su saobraćaj, elektrosnabdjevanje i medicinski servisi danonoćno i pouzdano funkcionišu.

Kontakt: Petra Steffens (OpenData & Public Administration Infrastructure)

Luxembourg Institute of Science and Technology
LIST je formiran spajanjem bivših javnih istraživačkih centara Henri Tudor i Gabrijel Lippmann 1. januara 2015.godine. LIST je organizacija koja se bavi istraživanjem i tehnologijama i vrlo je aktivna u oblastima materijala, životne sredine i IT. Glavni zadatak Instituta je da doprinese reputaciji Luksemburga kroz učešće u nekoliko istraživačkih oblasti koje se svrstavaju među najbolje. Osim toga, na taj način, značajno će učestvovati u društveno-ekonomskom razvoju zemlje.

Kontakt: Eric Ras (Procjena zasnovana na tehnologiji & Upravljanje promjenama)
T: +352 (0)42 5991 2685

Salzburg Research Forschungsgesellschaft m. B. H.
Sektor za tehnologije znanja i medije (KMT) pri SRFG čini 18 istraživača i programera koji rade u oblastima kao što su Web of Date, Web of People i Web of Documents. KMT je osnovan 2001. godine i uključen je kao koordinator/partner u velikom broju istraživačkih projekata, kao i u nacionalnom nadležnom centra - Salzburg NevMediaLab (SNML).

Kontakt: Violeta Damjanovic (Semantičke tehnologije i povezivanje podataka)

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
Centar za obrazovanje i učenje CENL na Univerzitetu primijenjenih nauka u Cirihu (ZHAV) sa jedanaest zaposlenih je jedan od najvećih centara za e-učenje i nove medije na Univerzitetu primenjenih nauka u Švajcarskoj. CENL je odgovoran za koordinaciju projekata. CENL tim čine stručnjaci iz društvenih i tehničkih nauka i njihov zadatak je da se bave rukovodećim aspektima organizacije projekata, kao i istraživanjem i upravljanjem projektima.

Kontakt: Vania Guerra (administrator u infrastrukturi instrukcionih uređaja)

University Mediterranean Podgorica
Fakultet informacionih tehnologija FIT je obrazovna ustanova u Crnoj Gori posvećena jednako visokom kvalitetu nastave i istraživanju. Imajući na umu stalno osavremenjivanje studijskih programa i kroz intenzivnu saradnju sa svijetom poslovanja i nauke FIT uvodi nove e-Learning tehnologije kao što su virtuelne učionice i Web 2.0 tehnologije u proces nastave i učenja.

Kontakt: Snežana Šćepanović (Analiza i speifikacija zahtjeva, Validacija i testiranje , Korisničko iskustvo)
T: +382 20 409 210
website: fit.unimediteran.net

Hochschule Ruhr West
Osnovan 2010.godine, Institut za informatiku na HRV učestvovao je u nekoliko nacionalnih i lokalnih istraživačkih projekata. Na Institutu je zaposleno više od 25 istraživača i programera koji rade u oblasti biološki-inspirisanih sistema, interakcije čovjek-mašina, upotrebljivosti, Mobile- /Cloud-Computing, zdravstvene zaštite i eLearning/Blended tehnologija za učenje.

Kontakt: Jan Pawlowski (OER Zajednica)

University of Wolverhampton
Univerzitet Wolverhampton čini dinamična, međunarodna zajednica i osoblja i studenata posvećena znanju, inovacijama i preduzetištvu što predstavlja jako dobro okruženje za multidisciplinarna istraživanja među fakultetima. Univerzitet ima mnogo iskustva u uspješnoj realizaciji projekata od regionalnog i međunarodnog značaja, uključujući i projekte finansirane i od strane Evropske Unije.

Kontakt: John Traxler (Mobilno učenje)